توضيح مختصر در مورد داستان :

داستان در سه پرده با نامهای نان ، آزادی ، عشق ، نوشته شده که به ترتيب بدنبال هم می آيند .

دوستتانی که مايل به داشتن داستان می باشند ، می توانند با کليک کردن روی روی کلمه

( دانلود نسخه پ د اف )

 آنرا دريافت کنند و يا با کليک روی تصوير سمت چپ از نسخه الکترونيکی آن استفاده کنند برای استفاده از نسخه هات امل( html )به لينک های زير مراجعه کنيد .

برای خواندن داستان به لينک زير کليک کنيد 

ادامه داستان در صفحه 1    

                    ادامه داستان در صفحه 2    

ادامه داستان در صفحه 3   

ادامه داستان در صفحه 4